Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 21/34


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu z daně silniční a správa této daně

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 01/2022
    (původní údaj: 11/2021)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/XVIII/2021 na svém XVIII. jednání dne 29. listopadu 2021.

tisk stránky