Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 21/17


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na humanizaci psychiatrické péče

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 05/2022
    (původní údaj: 03/2022)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/I/2022 na svém I. jednání dne 17. ledna 2022.

tisk stránky