Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 21/29


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu rodinné politiky

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– vybraní příjemci peněžních prostředků – upřesňuje se:

  • Aufori, o.p.s., Hradec Králové
  • Šance pro Tebe, z.s., Chrudim
  • Statutární město Brno
  • Kraj Vysočina, Jihlava
  • Centrum Kašpar, z. s., Liberec
  • Dobrá rodina o.p.s., Praha
  • APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství, z.s., Praha

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/I/2022 na svém I. jednání dne 17. ledna 2022.

tisk stránky