Doplnění plánu kontrolní činnosti o kontrolu č. 22/31


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu související s působností orgánů státní správy v oblasti hazardních her a správy daně z hazardních her

Cíle kontroly:

Prověřit, zda jsou peněžní prostředky státu související s působností orgánů státní správy v oblasti hazardních her vynakládány hospodárně, efektivně a účelně a zda jsou cíle v oblasti správy daně z hazardních her naplňovány efektivně.

Kontrolované osoby:

  • Ministerstvo financí
  • Generální finanční ředitelství, Praha
  • Generální ředitelství cel, Praha
  • Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., Praha

Časový plán:

  • zahájení kontroly: 02/2022
  • předložení kontrolního závěru ke schválení: 12/2022

Kontrolní závěr vypracovává: Mgr. Roman Sklenák

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2022 schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/I/2022 na svém I. jednání dne 17. ledna 2022.

tisk stránky