Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 22/06


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky vynakládané na projekty a aktivity k zajištění modernizace veřejné správy

Změna v položce:

Časový plán:

  • zahájení kontrolní akce: 10/2022
    (původní termín 03/2022)
  • předložení KZ ke schválení: 08/2023
    (původní údaj: 01/2023)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 8/I/2022 na svém I. jednání dne 17. ledna 2022.

tisk stránky