Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 22/20


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky vynakládané na realizaci vybraných cílů Národní strategie elektronického zdravotnictví

Změna v položce:

Časový plán:

  • zahájení kontrolní akce: 10/2022
    (původní termín 09/2022)
  • předložení KZ ke schválení: 07/2023
    (původní údaj: 06/2023)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 9/I/2022 na svém I. jednání dne 17. ledna 2022.

tisk stránky