Informace o ukončení kontrolní akce č. 20/29


Předmět kontroly:

Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Vojenského zpravodajství České republiky

Vzhledem k tomu, že kontrolní závěr z kontrolní akce č. 20/29 obsahuje utajované informace, na které se vztahuje zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, byl podle rozhodnutí Kolegia NKÚ ve smyslu § 30 odst. 4 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, zaslán pouze Poslanecké sněmovně PČR, Senátu PČR, vládě ČR a kontrolované osobě – Ministerstvu obrany a ve Věstníku NKÚ nebude zveřejněn.

Kontrolní závěr z výše uvedené kontrolní akce schválil Senát NKÚ dne 29. listopadu 2021 usnesením č. 20/29/2021/3.

tisk stránky