Datová příloha č. 2 ke kontrolnímu závěru č. 21/14