Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 22/05


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované státním příspěvkovým organizacím

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– doplňuje se:

  • Ministerstvo zemědělství
  • Česká agentura pro standardizaci, Praha

– vypouští se:

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Národní technická knihovna

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/II/2022 na svém II. jednání dne 31. ledna 2022.

tisk stránky