Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 21/07


Předmět kontroly:

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané organizace v resortu Ministerstva pro místní rozvoj

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 05/2022
    (původní údaj: 03/2022)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/II/2022 na svém II. jednání dne 31. ledna 2022.

tisk stránky