Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 21/09


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky vynakládané na projekty návštěvnické infrastruktury související s ochranou přírody

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 03/2022
    (původní údaj: 02/2022)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/II/2022 na svém II. jednání dne 31. ledna 2022.

tisk stránky