Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 21/15


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na propagaci zemědělských produktů a potravin

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 04/2022
    (původní údaj: 02/2022)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 8/II/2022 na svém II. jednání dne 31. ledna 2022.

tisk stránky