Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 22/04


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního programu určené na podporu infrastruktury regionální zdravotní péče

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– vybraní příjemci peněžních prostředků – upřesňuje se:

  • Fakultní nemocnice Ostrava
  • Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/III/2022 na svém III. jednání dne 14. února 2022.

tisk stránky