Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 22/05


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované státním příspěvkovým organizacím

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– vypouští se:

  • CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha

– doplňuje se:

  • Česká informační agentura životního prostředí, Praha

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/III/2022 na svém III. jednání dne 14. února 2022.

tisk stránky