Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 22/31


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu související s působností orgánů státní správy v oblasti hazardních her a správy daně z hazardních her

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– doplňuje se:

  • Specializovaný finanční úřad, Praha

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 8/III/2022 na svém III. jednání dne 14. února 2022.

tisk stránky