Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 21/12


Předmět kontroly:

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo financí

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 04/2022
    (původní údaj: 02/2022)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/IV/2022 na svém IV. jednání dne 7. března 2022.

tisk stránky