Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 21/23


Předmět kontroly:

Správa majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého a prodaného v trestním a daňovém řízení

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– doplňuje se:

  • Ministerstvo spravedlnosti

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/IV/2022 na svém IV. jednání dne 7. března 2022.

tisk stránky