Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 21/36


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na rekonstrukci vybraných mimokoridorových železničních tratí

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 04/2022
    (původní údaj: 01/2022)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 8/IV/2022 na svém IV. jednání dne 7. března 2022.

tisk stránky