Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 22/07


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu určené na kompenzační bonus v souvislosti s opatřeními ke zmírnění důsledků pandemie onemocnění covid-19

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– vybrané finanční úřady – upřesňuje se:

  • Finanční úřad pro Jihočeský kraj, České Budějovice
  • Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Olomouc
  • Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Plzeň

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 9/IV/2022 na svém IV. jednání dne 7. března 2022.

tisk stránky