Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 22/10


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na realizaci a implementaci genderových auditů

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– vybraní příjemci peněžních prostředků – upřesňuje se:

  • Modrý Maják, z. s., Otrokovice
  • Moderní škola s.r.o., Otice

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/VI/2022 na svém VI. jednání dne 11. dubna 2022.

tisk stránky