Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 22/04


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního programu určené na podporu infrastruktury regionální zdravotní péče

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– doplňuje se:

  • Fakultní nemocnice v Motole
  • Krajská nemocnice Liberec, a.s.
  • Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem
  • Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
  • Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
  • Fakultní nemocnice Brno

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/VI/2022 na svém VI. jednání dne 11. dubna 2022.

tisk stránky