Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 22/05


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované státním příspěvkovým organizacím

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– doplňuje se:

  • Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 8/VI/2022 na svém VI. jednání dne 11. dubna 2022.

tisk stránky