Informace o ukončení kontrolní akce č. 21/19


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu vynakládané Ministerstvem obrany na pořizování, skladování a vyřazování střeliva a munice

Vzhledem k tomu, že kontrolní závěr z kontrolní akce č. 21/19 obsahuje utajované informace, na které se vztahuje zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, byl podle rozhodnutí Kolegia NKÚ ve smyslu § 30 odst. 4 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, zaslán pouze Poslanecké sněmovně PČR, Senátu PČR, vládě ČR a kontrolované osobě – Ministerstvu obrany a ve Věstníku NKÚ nebude zveřejněn.

Kontrolní závěr z výše uvedené kontrolní akce schválilo Kolegium NKÚ dne 11. dubna 2022 usnesením č. 4/VI/2022.

tisk stránky