Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 22/09


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu opatření na ochranu a péči o přírodu a krajinu

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– vybraní příjemci peněžních prostředků – upřesňuje se:

  • Státní fond životního prostředí České republiky, Praha
  • Hnutí DUHA Šelmy, Olomouc
  • Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové
  • EKOFARM LIPNO s.r.o., Frymburk
  • město Kojetín
  • město Žďár nad Sázavou
  • město Třešť

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/VIII/2022 na svém VIII. jednání dne 30. května 2022.

tisk stránky