Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 22/10


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na realizaci a implementaci genderových auditů

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– doplňuje se:

 • BARVY FRAMAR s.r.o., Praha
 • Gender studies, o.p.s., Praha
 • INESAN, s.r.o., Praha
 • PP Projekty s.r.o., Most
 • TRUHLAŘÍK s.r.o., Kojetice
 • DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., Most
 • SUTOR Global s. r. o., Most
 • Asociace českých nábytkářů, Praha
 • Gut alimentari s.r.o., Most
 • MEPCO, s.r.o., Praha
 • AQUA Program s.r.o., Ohrazenice
 • YABOK s.r.o., Milovice

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/VIII/2022 na svém VIII. jednání dne 30. května 2022.

tisk stránky