Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 22/14


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu určené na zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– vybraní příjemci peněžních prostředků – upřesňuje se:

  • Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno
  • Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Olomouc
  • Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Zlín
  • Olomoucký kraj, Olomouc
  • Plzeňský kraj, Plzeň
  • Zlínský kraj, Zlín
  • město Železná Ruda
  • obec Chrást

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 8/VIII/2022 na svém VIII. jednání dne 30. května 2022.

tisk stránky