Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 21/23


Předmět kontroly:

Správa majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého a prodaného v trestním a daňovém řízení

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 09/2022
    (původní údaj: 06/2022)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/VIII/2022 na svém VIII. jednání dne 30. května 2022.

tisk stránky