Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 22/07


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu určené na kompenzační bonus v souvislosti s opatřeními ke zmírnění důsledků pandemie onemocnění covid-19

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 03/2023
    (původní údaj: 01/2023)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/I/2023 na svém I. jednání dne 16. ledna 2023.

tisk stránky