Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 22/24


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na výstavbu kanalizačních stok

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– doplňuje se:

  • město Opočno
  • obec Bezděkov nad Metují
  • obec Červenka

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/I/2023 na svém I. jednání dne 16. ledna 2023.

tisk stránky