Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 22/09


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu opatření na ochranu a péči o přírodu a krajinu

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 03/2023
    (původní údaj: 02/2023)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/II/2023 na svém II. jednání dne 30. ledna 2023.

tisk stránky