Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 22/23


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu určené k vracení nadměrných odpočtů daně z přidané hodnoty

Změna v položce:

Předmět kontroly:

Správa DPH se zaměřením na oblast nadměrných odpočtů
(původní údaj: Peněžní prostředky státu určené k vracení nadměrných odpočtů daně z přidané hodnoty).

Cíle kontroly:

Prověřit, zda je správa DPH se zaměřením na oblast nadměrných odpočtů v souladu s právními předpisy
(původní údaj: Prověřit, zda je systém uplatňování, ověřování, vyměřování, kontroly a vracení nadměrných odpočtů daně z přidané hodnoty účelný a v souladu s právními předpisy).

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/II/2023 na svém II. jednání dne 30. ledna 2023.

tisk stránky