Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 22/30


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky vynakládané v souvislosti s paliativní péčí

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– doplňuje se:

 • SPOLU DOMA, z.ú., Plzeň
 • Cesta domů, z.ú., Praha
 • Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s., Praha
 • Domácí hospic Athelas - středisko Husitské diakonie, Písek
 • Fakultní nemocnice Olomouc
 • Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s., Třeboň
 • Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice
 • Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec
 • Hospic Štrasburk o.p.s., Praha
 • Charita Uherské Hradiště
 • Charita Uherský Brod
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

– vypouští se:

 • Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú., Plzeň

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 8/II/2023 na svém II. jednání dne 30. ledna 2023.

tisk stránky