Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 22/14


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu určené na zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 04/2023
    (původní údaj: 03/2023)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/IV/2023 na svém IV. jednání dne 27. února 2023.

tisk stránky