Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 23/05


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky vynakládané na systém základních registrů a vybrané informační systémy, které získávají, shromažďují a poskytují údaje na základě zvláštních předpisů

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– doplňuje se:

  • Digitální a informační agentura, Praha

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/VI/2023 na svém VI. jednání dne 3. dubna 2023.

tisk stránky