Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 22/08


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na výstavbu dálnice D35

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 06/2023
    (původní údaj: 04/2023)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/VII/2023 na svém VII. jednání dne 24. dubna 2023.

tisk stránky