Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 23/11


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na systém péče o ohrožené děti a jeho transformaci

Změna v položce:

Časový plán:

  • zahájení kontrolní akce: 11/2023
    (původní údaj: 05/2023)
  • předložení KZ ke schválení: 09/2024
    (původní údaj: 03/2024)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/VII/2023 na svém VII. jednání dne 24. dubna 2023.

tisk stránky