Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 23/13


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na rozvoj nákladní kombinované dopravy

Změna v položce:

Časový plán:

  • zahájení kontrolní akce: 05/2023
    (původní údaj: 06/2023)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/VII/2023 na svém VII. jednání dne 24. dubna 2023.

tisk stránky