Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 23/22


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie vynakládané v souvislosti s přesunem těžiště psychiatrické péče do komunity

Změna v položce:

Časový plán:

  • zahájení kontrolní akce: 09/2023
    (původní údaj: 10/2023)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/VII/2023 na svém VII. jednání dne 24. dubna 2023.

tisk stránky