Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 23/25


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky vynakládané v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí na digitalizaci vybraných agend

Změna v položce:

Časový plán:

  • zahájení kontrolní akce: 06/2023
    (původní údaj: 10/2023)
  • předložení KZ ke schválení: 04/2024
    (původní údaj: 08/2024)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 8/VII/2023 na svém VII. jednání dne 24. dubna 2023.

tisk stránky