Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 22/23


Předmět kontroly:

Správa DPH se zaměřením na oblast nadměrných odpočtů

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 08/2023
    (původní údaj: 06/2023)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/VIII/2023 na svém VIII. jednání dne 22. května 2023.

tisk stránky