Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 22/29


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu určené na přípravu, výstavbu a provozování dálnice D4 formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– vypouští se:

  • Státní fond dopravní infrastruktury, Praha

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/VIII/2023 na svém VIII. jednání dne 22. května 2023.

tisk stránky