Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 23/06


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na opatření Programu rozvoje venkova na období 2014–2020

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– vybraní příjemci peněžních prostředků – upřesňuje se:

  • AGRODRUŽSTVO BLÍŽKOVICE, družstvo
  • ZEAS Lysice, a.s.
  • ZEMSPOL DEŠNÁ, s.r.o.
  • Ing. Karel Horák, Žehuň
  • Zdeněk Kupský, Valtice
  • Ing. Ondřej Kříženecký, Načeradec

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/VIII/2023 na svém VIII. jednání dne 22. května 2023.

tisk stránky