Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 23/07


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na zlepšování kvality ovzduší

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– doplňuje se:

  • GIFF a.s., Frýdlant nad Ostravicí
  • Liberty Ostrava a.s.
  • Bergasto a.s., Olomouc
  • Severočeské doly a.s., Chomutov
  • HERKUL a.s., Obrnice
  • MAPECO MOST a.s.
  • ŠTOKY s.r.o., Spořice

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/VIII/2023 na svém VIII. jednání dne 22. května 2023.

tisk stránky