Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 23/13


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na rozvoj nákladní kombinované dopravy

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– vybraní příjemci peněžních prostředků – upřesňuje se:

  • České přístavy, a.s., Praha
  • T-PORT, spol. s r.o., Praha

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/VIII/2023 na svém VIII. jednání dne 22. května 2023.

tisk stránky