Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 22/06


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky vynakládané na projekty a aktivity k zajištění modernizace veřejné správy

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 10/2023
    (původní údaj: 08/2023)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/X/2023 na svém X. jednání dne 17. července 2023.

tisk stránky