Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 22/08


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na výstavbu dálnice D35

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 08/2023
    (původní údaj: 06/2023)

Kontrolní závěr vypracovává:

Ing. Šmucr Michal
(původní údaj: Ing. Málek Jan)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 8/X/2023 na svém X. jednání dne 17. července 2023.

tisk stránky