Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 22/29


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu určené na přípravu, výstavbu a provozování dálnice D4 formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)

Změna v položce:

Kontrolní závěr vypracovává:

Ing. Procházka Roman
(původní údaj: Ing. Málek Jan)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 8/X/2023 na svém X. jednání dne 17. července 2023.

tisk stránky