Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 23/09


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu určené na vybraná opatření proti daňovým únikům

Změna v položce:

Cíle kontroly:

Prověřit, zda byly peněžní prostředky státu určené na vybraná opatření proti daňovým únikům na dani z přidané hodnoty vynakládány účelně a v souladu s právními předpisy.
(původní údaj: Prověřit, zda byly peněžní prostředky státu určené na vybraná opatření proti daňovým únikům na dani z přidané hodnoty vynakládány efektivně a zda realizace vybraných opatření přispěla k plnění stanovených cílů).

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 9/X/2023 na svém X. jednání dne 17. července 2023.

tisk stránky