Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 23/13


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na rozvoj nákladní kombinované dopravy

Změna v položce:

Kontrolní závěr vypracovává:

Ing. Procházka Roman
(původní údaj: Ing. Málek Jan)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 10/X/2023 na svém X. jednání dne 17. července 2023.

tisk stránky