Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 23/24


Předmět kontroly:

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými mají právo hospodařit vybrané státní podniky v likvidaci v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství

Změna plánu kontrolní činnosti:

vypuštění kontrolní akce 23/24 z plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2023.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 10/X/2023 na svém X. jednání dne 17. července 2023.

tisk stránky